Phòng VH & TT huyện Bắc Hà:
Người chịu trách nhiệm:
Ông Bùi Văn Vinh
-Trưởng phòng

Email:
info.bachatourism@gmail.com

Liên hệ với chúng tôi

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Cẩm Nang Du Lịch