Cây xăng tả hồ

Cây xăng tả hồ

Địa điểm: cách Dinh Hoàng A Tưởng 1km về phía Na Kim (Tà Chải)

Cây xăng số 1

Cây xăng số 1

Địa điểm: Di Thàng, Na Hối (gần cổng chào Bắc Hà)

Cẩm Nang Du Lịch