HDV Lý Vần Sồ

HDV Lý Vần Sồ

Số điện thoại: 0963 236 564

Ngôn ngữ hướng dẫn: tiếng phổ thông và tiếng H’Mông

Hướng dẫn viên người H’Mông, có thể hướng dẫn khách đi chơi bằng xe máy, đi trek tại các cung tuyến từ Bản Phố. Có nhiều câu chuyện thú vị về phong tục tập quán và cuộc sống của người H’Mông hoa Bắc Hà.

HDV Vàng Seo Chô

HDV Vàng Seo Chô

Số điện thoại: 0949 423 221

Ngôn ngữ hướng dẫn: tiếng phổ thông và tiếng H’Mông

Hướng dẫn viên người H’Mông, có thể hướng dẫn khách đi chơi bằng xe máy, đi trek tại các cung tuyến từ Bản Phố. Có nhiều câu chuyện thú vị về phong tục tập quán và cuộc sống của người H’Mông hoa Bắc Hà.

HDV Lý Seo Dũng

HDV Lý Seo Dũng

Số điện thoại: 0352 943 227

Ngôn ngữ hướng dẫn: tiếng phổ thông và tiếng H’Mông

Hướng dẫn viên mang chất mộc của người H’Mông hoa Bắc Hà, thổi sáo cực hay.

HDV Phạm Lưu Lập

HDV Phạm Lưu Lập

Số điện thoại: 0388 618 612

Ngôn ngữ hướng dẫn: tiếng phổ thông và tiếng Pháp.

Là một trong những hướng dẫn viên ít ỏi của Bắc Hà có thẻ hành nghề HDV quốc tế, sở trường là hướng dẫn các trải nghiệm đi bộ khám phá các cung đường mang tính thử thách.

HDV Hoàng Văn Thương

HDV Hoàng Văn Thương

Số điện thoại: 0986 352 459

Ngôn ngữ hướng dẫn: tiếng phổ thông, tiếng Anh, Dân tộc Tày.

Là một trong những hướng dẫn viên ít ỏi của Bắc Hà có thẻ hành nghề HDV quốc tế.

Cẩm Nang Du Lịch